Langedijk Centraal


CDA Langedijk vindt het gepresenteerde rapport van bureau Berenschot over de fusie met Heerhugowaard niet voldoen aan de opdracht en heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. In het rapport legt Berenschot twee scenario's naast elkaar; die van een ambtelijke fusie en die van een bestuurlijke fusie.

Donderdag presenteerde Berenschot het rapport. Volgens CDA-fractievoorzitter Gerard Rep is het rapport niet opgesteld zoals de raad aan het college opgedragen heeft. De raad wilde namelijk twee bedrijfsplannen zien; een bedrijfsplan voor een bestuurlijke fusie en een voor een ambtelijke fusie. Met als doel dat beide plannen naast elkaar gelegd kunnen worden en dat op basis hiervan een gedegen keuze gemaakt kan worden. "We willen dat het college de toezegging van de twee bedrijfsplannen nakomt, " zegt Gerard Rep.

Nu ligt er een rapport dat beide fusie-varianten met elkaar vergelijkt. Met als conclusie dat een bestuurlijke fusie veel beter is dan een ambtelijke fusie.

De vraag of de eerder beloofde bedrijfsplannen alsnog komen heeft het CDA schriftelijk aan het college gesteld. Volgens Rep moet het college uiterlijk de tweede raadsvergadering antwoord geven op de vragen. De antwoorden verwacht hij 18 december, de dag dat Langedijk beslist over een ambtelijke of bestuurlijke fusie.

De CDA-fractie vraagt het college om pas een besluit te nemen zodra beide bedrijfsplannen gepresenteerd zijn.

Het CDA heeft als uitgangspunt geen fusie. "Maar als er dan toch een bestuurlijke fusie moet komen dan moet er ook gekeken worden naar de andere opties en fusiepartners," vindt de fractievoorzitter. Nu zijn de pijlen alleen op Heerhugowaard gericht.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl