Langedijk Centraal


Bij de forumvergadering dinsdagavond heeft wethouder Jasper Nieuwenhuizen gewezen op de financiële veranderingen waar Langedijk waarschijnlijk mee te maken krijgt, zo meldt het NHD. "De input van het Rijk wordt heel algemeen en dat maakt het moeilijker om alles goed in de gaten te houden. Ik voorzie niet dat we in de komende jaren een overschot zullen hebben, in tegendeel zelfs."

De wethouder ziet problemen op het gebied van de geldstromen. Er zal niet veel geld overblijven uit het potje 'Sociaal Domein'. "Op de huidige manier kunnen we het nog twee jaar in stand houden maar daarna wordt het ingewikkeld. Dan wordt minder inzichtelijk wat de herkomst van gelden is. Ik kan ze nu nog volgen, puur technisch. Maar straks kan dat niet meer." Echter ziet hij het ook als een kans om de kostenbeheersing met andere ogen te bekijken.

Maurice Schoutsen  van GroenLinks en VVD'er Ben Hoeijenbos gaven aan zich zorgen te maken. Schoutsen maande Nieuwenhuizen om op te letten dat de raad geen informatieachterstand krijgt en Hoeijenbos gaf aan dat de gemeente de afgelopen tijd aardig wat heeft uitgegeven. Nieuwenhuizen begrijpt de zorgen: "Er staat nu 1,5 miljoen als resultaat en dat was eerst 2,5 miljoen. Dat is veel geld. Maar een miljoen op een totaal van 70 miljoen euro is niet significant. We hebben te maken met een aantal overschrijdingen met factoren die buiten onze invloedssferen liggen. Het budgetbeheer in Langedijk is adequaat, er is ruimte om incidentele uitgaven te dekken. Verbeteringen zijn mogelijk en daar zijn we mee aan het werk. Mijn conclusie is: we doen het goed."

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl