Langedijk Centraal


Klimaatverstoringen komen steeds vaker voor. De zomer van 2018 liet goed zien wat de impact is van de extreme hitte, droogte en wateroverlast. Een reden voor Rotaract om een sprekersevent te organiseren waar de gevolgen van de klimaatveranderingen voor regio Alkmaar besproken worden en waar inspirerende voorbeelden van klimaatadaptatie de revue passeren.

Op woensdagavond 31 oktober komen twee gastsprekers naar De TelefoonCentrale. Jan Wijn is Klimaatambassadeur bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en maakt een vertaalslag van de mondiale klimaatproblemen naar regionale problemen. Hij snijdt onderwerpen aan als waterveiligheid, wateroverlast, droogte en hittestress en hoe we daar mee om moeten gaan.

Klimaatadaptatie staat bij de tweede gastspreker dr. ir. Floris Boogaard ook hoog op de agenda. Als lector verbonden aan de Hanze Hogeschool in Groningen neemt hij het publiek mee in een reis door de wereld van klimaatadaptatie met praktijkvoorbeelden.

Na de lezing is aansluitend een netwerkborrel waar het onderwerp met anderen nabesproken kan worden.

Het sprekersevent begint om 19:00 uur. De Telefooncentrale is te vinden aan de Koelmalaan 350, Alkmaar. Deelname kost 15 euro. Aanmelden kan via de website sprekersevent072.nl

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl