Langedijk Centraal


Dinsdag hebben de colleges van Heerhugowaard en Langedijk een gelijkluidend raadsvoorstel vastgesteld over de vervolgstappen, naar aanleiding van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar de ambtelijke fusie.

Voor de zomer presenteerde onderzoeksbureau Berenschot het onderzoek naar mogelijkheden voor ambtelijke fusie. De conclusie van dit rapport is  dat een ambtelijke fusie tussen Heerhugowaard en Langedijk haalbaar is, maar dat er al zo goed samengewerkt wordt dat er investeringen nodig zijn, met name in het personeelsbestand, voor duidelijke winst.

De colleges van beide gemeenten stellen voor fase 2 in te gaan, dit houdt in dat er een bedrijfsplan wordt gemaakt. Om het juiste afwegingskader te krijgen, willen de colleges ook onderzoek doen naar bestuurlijke fusie. Dit is volgens de burgemeesters en wethouders van de twee gemeenten nodig om de gemeenteraden in positie te brengen de juiste beslissing te nemen.

En ambtelijke fusie levert mogelijk té weinig op. Zo zien de ondernemingsraden van beide gemeenten het in ieder geval wel. Zij willen dan ook een volledige fusie. Die zou ook op miljoenen subsidie van het Rijk kunnen rekenen.

Op 18 september nemen beide gemeenteraden gelijktijdig een besluit over het raadsvoorstel.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl