Langedijk Centraal


Naar aanleiding van een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening door de ombudsman, welke resulteerde in het rapport "Een open deur?", belooft het Langedijker college met verbetervoorstellen te komen.

Een hulpvrager wordt in Langedijk binnen 24 uur na aanmelding telefonisch benaderd, in de schuldhulpverlening zijn geen wachttijden. Daarna dient de hulpvrager een workshop te volgen 'Hulp bij geldzaken of schuldproblemen". Als er geen crisissituatie is dan zal er binnen twee weken een intakegesprek plaatsvinden. Halte Werk neemt de hulpvrager daarna onder zijn hoede.

Als verbetering zal er meer oog moeten komen voor de algehele benadering waarbij de hele situatie van de cliënt in beeld gebracht wordt. Hiervoor is al een diagnose instrument ontwikkeld, Traject 51. Door middel van tools wordt de kwetsbaarheid van de cliënt in kaart gebracht zodat deze gekoppeld kan worden aan de benodigde vervolgstappen.

Er zal ook meer aandacht komen voor preventieve maatregelen, bewustwording en aan het einde van het traject moet de burger op eigen kracht verder kunnen door vergroting van de financiële zelfstandigheid.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl