Langedijk Centraal


Het Langedijker college heeft een hondenbeleid vastgesteld. Hierin zijn gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen, welke voorzieningen het college wil realiseren voor hondenbezitters en welke plichten hondenbezitters hebben.

Honden moeten vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening altijd aangelijnd zijn. Daarom is het nodig om losloopgebieden aan te wijzen die veilig ingericht worden voor honden, hun baasjes en voor andere mensen.

Naast de inrichting en bebording van de losloopgebieden wil het college ook meer prullenbakken in Langedijk plaatsen. Vanuit de APV geldt namelijk opruimplicht van hondenpoep overal in Langedijk, dus ook in losloopgebieden.

Tot 15 maart ligt het hondenbeleid ter inzage in de hal van het gemeentehuis, in de bibliotheek, Het Behouden Huis en Dorpshuis De Geist. Ook is het digitaal te raadplegen via de website van de gemeente Langedijk.

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl