Langedijk Centraal


Het was natuurlijk al een uitgemaakte zaak en daarmee eigenlijk een hamerstuk. Maar nu is het officieel, ook de gemeenteraad van Heerhugowaard is akkoord gegaan met het opstarten van een onderzoek naar een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk.


De uitkomsten van het onderzoek moeten in juni beschikbaar zijn en op basis daarvan nemen beide gemeenteraden een definitief besluit. In december vorig jaar heeft de gemeenteraad van Langedijk ingestemd met het onderzoek naar een ambtelijke fusie.


Uit de fusie ontstaat een ambtelijke organisatie die gaat werken voor 84 duizend inwoners. De publieksbalies voor de inwoners van Langedijk verhuizen allemaal naar De Binding, voor Heerhugowaarders verandert er niets.

De ambtelijke organisaties van beide gemeenten werken al intensief met elkaar samen. In de afgelopen jaren is op diverse terreinen een samenwerking  gegroeid, zoals ICT, personeelsadministratie en de voorbereiding van de Omgevingswet.

Ook in het Sociaal Domein en handhaving (BOA's) wordt al samengewerkt. En bij het stadsbedrijf is al jaren sprake van een uitwisseling van personeel en materieel voor het onderhoud van de openbare ruimte en afvalinzameling.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl