Gemeente Langedijk heeft 2016 afgesloten met een positief resultaat van ruim 1,7 miljoen euro. Dit is vooral dankzij een hogere uitkering van het Rijk, de precarioheffing en lagere rentekosten. Wethouder financiën Jasper Nieuwenhuizen: "Dit resultaat is niet alleen bereikt door incidentele meevallers, maar ook door goed op de jaarlijkse, vaste uitgaven te letten. Zo hebben we pas op de plaats gemaakt met nieuwe initiatieven en zijn de bezuinigingen verder doorgevoerd."

De algemene uitkering van het Rijk was 800.000 euro hoger dan verwacht en de controversiële precarioheffing - belasting voor het plaatsen van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond - leverde  850.000 euro op. Verderzijn diverse bezuinigingen doorgevoerd, die hun vruchten afwierpen.

Nieuwenhuizen is blij met deze ontwikkeling: “We zien dat de uitgaven beheersbaar zijn en de risico’s op de grondexploitaties verder zijn afgenomen. Het vermogen van de gemeente om de risico’s op te vangen krijgt de indicatie 'uitstekend'. Verder zijn de uitvoeringskosten laag, de effecten daarvan zullen vooral in de jaarcijfers van 2017 zichtbaar zijn. Tenslotte heeft de gemeente optimaal geprofiteerd van de lage rentestand.”

Van de 1,7 miljoen wordt 445.000 euro toegevoegd aan de reserve bouwgrondexploitatie en rond 1 miljoen aan de algemene reserve. Een bedrag van 200.000 euro voor intensivering van bestaand beleid wordt naar 2017 gebracht.

De gemeenteraad van Langedijk heeft dinsdag de jaarrekening en de jaarstukken vastgesteld onder voorbehoud van de accountantsverklaring.

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl