Langedijk Centraal


In 2016 leverde de Huisvuilcentrale in regio Alkmaar 239.369 Gigajoule aan warmte, een toename rond 12% vergeleken met vorige jaren. Dit blijkt uit een rapport van de HVC.  Per huishouden levert aansluiting 95% CO₂-reductie op ten opzichte van een reguliere CV-ketel, met als gevolg een totale reductie van 7.720 ton per jaar. Dit is vergelijkbaar met de uitstoot van ruim 2.500 benzineauto’s die elk jaarlijks 20.000 km rijden, of de jaaropbrengst van circa 50.000 zonnepanelen.

Het warmtenet is fors uitgebreid en zal in 2017 en 2018 nog veel meer groeien. Dan worden nog eens honderden woningen en bedrijven voorzien van restwarmte en nog dit jaar worden de bio-energiecentrale en ook de warmtekrachtkoppeling-installaties in Broek op Langedijk en Heerhugowaard aangesloten. Dit maakt de geleverde warmte volledig 'groen'. Het warmtenet van regio Alkmaar wordt  met een equivalent opwekrendement (EOR) van 13,95 het meest duurzame warmtenet van Nederland.

Het HVC-rapport toont dat het warmtenet in 2016 goed heeft gedraaid en dat de opwek weinig storingen kende. De gerealiseerde daling in de CO₂-uitstoot is zoals verwacht.  In Heerhugowaard is grondig ingezet op onderhoud van het huidige warmtenet en aanleg richting het Alton-kassengebied wordt verder onderzocht. In Langedijk zijn, in overleg met omwonenden, diverse groenschermen rondom de wkk-installatie geplaatst.

Bekijk het gehele CO₂-prestatieverslag op hvcgroepmagazine.nl.

Foto:  Sportcomplex Hoornse Vaart wordt op 7 juli 2016 aangesloten op het warmtenet.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl