Langedijk Centraal

Woensdag ondertekenden partners van het primair en voortgezet onderwijs in Noord-Kennemerland samen met de gemeenten in de regio Alkmaar het Thuiszitterspact 2017-2020. Centraal staat het leerrecht van ieder kind. De ambitie is dat er in 2020 geen kind langer dan drie maanden thuis zit wegens gebrek aan passend onderwijs en/of zorg.

Wethouder Elly Konijn: “Met dit pact bundelen de professionals van scholen, gemeenten, jeugdhulp/zorginstellingen en samenwerkingsverbanden in onze regio de krachten, om te realiseren dat het recht om te leren voor ieder kind in de regio in de praktijk betekenis krijgt.” 

Het regionale pact is de vertaalslag van het landelijke thuiszitterspact naar regionaal niveau. In een bijbehorend uitvoeringsplan staan de activiteiten die de ambitie moeten verwezenlijken en ook afspraken over het reduceren van het aantal thuiszittende leerlingen, preventie van uitval, samenwerking met de zorg en maatwerk voor kinderen/jongeren.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl