Langedijk Centraal

De positie van de wethouder Carolien van Diemen was onhoudbaar, zo wordt steeds duidelijker. De portefeuille Jeugdzorg bleek de molensteen. Er zijn weinig portefeuilles zo zwaar en complex als jeugdzorg sinds de verantwoording hiervoor is overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten. En in het geval van Heerhugowaard komt daar nog de aanwezigheid van de zeer kostbare gesloten instelling Transferium bij waardoor een tekort van vijf miljoen euro dreigt te ontstaan.

Van Diemen heeft daar volgens zeggen onvoldoende daadkracht getoond en dat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de druk zo groot werd dat opstappen onvermijdelijk bleek. Dat dit niet uit vrije wil is gebeurd blijkt uit de tekst van de ontslagbrief: "Aangezien mijn collega-wethouders het vertrouwen in mij hebben opgezegd, voornamelijk vanwege het dossier Jeugd, en ik niet langer welkom ben bij collegiaal beraad, rest mij niets anders dan u mijn ontslag aan te bieden in het belang van de gemeente."

De D66-fractie besloot de eigen wethouder te blijven steunen en stapte uit de coalitie om plaats te nemen in de oppositiebanken.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl