Langedijk Centraal

CDA-fractievoorzitter Falgun Binnendijk en VVD-fractievoorzitter John van der Rhee vinden het hoog tijd om de samenwerking tussen Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk een nieuw leven in te blazen. Vorig jaar oktober is er een motie ingediend in de gemeenteraad om een hernieuwde samenwerking te onderzoeken en daaruit bleek dat er veel voorstanders zijn.

De zogenaamde HAL eenheid (Heerhugowaard, Alkmaar, Langedijk) bestaat in totaal uit 190 duizend inwoners. En dat getal vergroot de slagkracht richting de provincie en Den Haag. Samen krijg je meer voor elkaar. Volgens Binnendijk en Van der Rhee kan daarbij gedacht worden aan bijvoorbeeld het openhouden van gevangenissen en de rechtbank die deels naar Haarlem vertrekt. Zij nodigen daarom de buurgemeenten van Alkmaar uit om toch weer eens om tafel te gaan nadat Alkmaar in 2004 een einde maakte aan de HAL samenwerking.

In 2004 werd de samenwerking beëindigd omdat het Alkmaarse College van mening was dat de buren hun snor drukten in hun aandeel aan de sociale woningbouw. Zij zagen er destijds geen heil meer in. Nu moet de samenwerking weer opgepakt worden maar wel op basis van gelijkheid wordt er benadrukt.
De Kamer van Koophandel en de bedrijvenvereniging HAL reageerden namens de ondernemers teleurgesteld over de mislukte samenwerking. Zij vonden namelijk dat de opzegging niet goed onderbouwd was. Voor bedrijven was de HAL samenwerking juist wel van groot belang. Dit werd onlangs nog benadrukt tijdens de netwerkbijeenkomst "Hallo 2017" door Frans Kramer, voorzitter van de federatie bedrijvenverenigingen.

Tijdens de afgelopen dertien jaar zonder serieuze samenwerking is er veel discussie geweest over uiteenlopende onderwerpen, zoals locaties van woningbouw en, niet te vergeten, het ziekenhuis. Momenteel is zowel Langedijk als Heerhugowaard op zoek naar een nieuwe burgemeester en daarmee is volgens de fractievoorzitters de tijd rijp om de toekomstmogelijkheden onder de loep te nemen.

In de fracties van de buurgemeenten klinken voorzichtig positieve geluiden. VVD Langedijk en VVD Heerhugowaard juichen het initiatief toe maar willen de samenwerking wel in een ander vaatje gieten dan voorheen. Zij beamen dat er moeten goede afspraken moeten komen, op basis van gelijkheid. De fractievoorzitter van VVD Langedijk, Hans de Graaf, vindt dat Alkmaar zich niet meer zoals in het verleden op de voorgrond mag stellen. Er is nog veel te bereiken in bijvoorbeeld het toerisme, recreatie en infrastructuur. Alex Harren, fractievoorzitter van VVD Heerhugowaard is blij dat Alkmaar de noodzaak inziet van samenwerking. Veel zaken die de provincie en het rijk uitvoerden rusten nu op de schouders van de gemeente, zoals jeugdzorg. Hij benadrukt wel dat het belangrijk is om een gezamenlijk doel te hebben en dan ook samen de lasten te delen. Geen doorschuifpolitiek dus. Het CDA in zowel Langedijk als Heerhugowaard juichen de samenwerking ook toe en vinden het een positieve ontwikkeling voor de toekomst.

Dorpsbelang Langedijk staat ook positief tegenover een hernieuwde HAL samenwerking. Fractievoorzitter Ger Nijman spreekt van een groot initiatief. Eigen grenzen bewaken en protectionisme, werkt niet vindt hij. Er moet samen naar buiten getreden worden voor optimale resultaten. Niet alleen qua woningbouw maar ook qua zorg en duurzaamheid valt er in zijn optiek nog veel te verbeteren, en in een samenwerkingsvorm kan je dit grootschaliger aanpakken en naar je toetrekken.

OPA “Alkmaar first” fractievoorzitter Jan Hoekzema deelt de mening van de andere fracties niet. Hij is geen voorstander van de hernieuwde HAL samenwerking. Als er dan toch uitgebreid moet worden dan ziet hij dat opvallend genoeg liever gebeuren richting de kust, met financieel sterkere gemeenten. Bovendien is er, zo stelt Hoekzema, net een fusie uitgevoerd met gemeente Schermer en Graft-De Rijp. Hij voelt dat hij geen mandaat heeft van de kiezer en voegt daar aan toe dat OPA in aanloop naar de verkiezingen een referendum zal organiseren als de plannen serieuze vormen gaan aannemen.

 

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl