Langedijk Centraal

De gemeenteraad van Langedijk haalt opgelucht adem: de precariobelasting hoeft toch niet per direct te worden afgeschaft, maar mag misschien worden afgebouwd gedurende tien jaar. Minister Plasterk heeft een voorstel ingediend om de peildatum op basis waarvan gemeenten de precariobelasting moeten afschaffen of mogen afbouwen, te verschuiven van 1 januari 2016 naar 10 februari 2016. Als dat voorstel door de Tweede Kamer komt mag Langedijk de precario afbouwen in plaats van afschaffen, wat een financiële meevaller oplevert van 2,2 miljoen.

Diezelfde precariobelasting was halverwege dit jaar aanleiding om haast te maken met een onderzoek naar de opties voor de bestuurlijke toekomst, maar 'gelukkig' is dat nu niet meer nodig, aldus de meerdeheid van de raadsleden. Het standpunt van wethouder Nieuwenhuizen van financiën dat een fusie de enige manier was om de financiën van Langedijk te redden werd hem destijds ook niet in dank afgenomen.

Het is inmiddels duidelijk dat de meeste raadsleden liever geen bestuurlijke fusie willen. Er zijn naar aanleiding van de opdracht voor een derde onderzoek ook kritische geluiden;  ‘de raad wacht gewoon op een onderzoek dat wél uitwijst dat Langedijk het beste zelfstandig kan blijven’. De mogelijke meevaller van 2,2 miljoen op de begroting lijkt dan ook een mooi kerstgeschenk. De druk om zo snel mogelijk een keuze voor de bestuurlijke toekomst te maken is hiermee gedeeltelijk weggevallen.

Onderzoeksadviesbureau Berenschot is inmiddels begonnen aan het derde onderzoek naar de opties voor de bestuurlijke toekomst van Langedijk, wat in elk geval tot februari 2017 zal duren. De gemeenteraad kan dus weer drie maanden in de wachtstand tot men iets met het onderzoek moet gaan doen en wordt geacht stappen te zetten in de richting van één van de drie scenario’s: zelfstandigheid, een ambtelijke fusie of een bestuurlijke fusie.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl