Langedijk Centraal

Dinsdagavond presenteerde adviesbureau Berenschot een onderzoeksvoorstel voor het nieuwe onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk. De extra raadsvergadering was speciaal hiervoor ingelast, nadat op 25 oktober de gemeenteraad een amendement aannam voor meer onderzoek naar de concrete voor- en nadelen van de mogelijke samenwerkingsscenario’s (zelfstandig blijven, ambtelijk fuseren of bestuurlijk fuseren).

Op 25 oktober werd het document ‘Perspectief op de bestuurlijke toekomst’ werd gepresenteerd, waarmee de regiegroep die zich sinds november 2015 had beziggehouden met het verzamelen van de informatie die nodig is om een vervolgstap te nemen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente aangaf dat een bestuurlijke fusie de beste optie zou zijn. De gemeenteraad vond het document namelijk nog niet concreet genoeg en wilde eerst cijfers zien, bijvoorbeeld over de financiële implicaties van alle mogelijke opties. Naar aanleiding daarvan werd adviesbureau Berenschot gevraagd dat extra onderzoek uit te voeren.

Phillip van Veller en Peter van Unnik van Berenschot legden uit dat Berenschot daarbij onder andere gegevens zal gebruiken van het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Langedijker begroting en cijfermateriaal van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

De raadsleden werden nog wel verrast door het verzoek om akkoord te gaan met een extra aspect van het onderzoek, ‘communicatie’. Dat kon worden uitgevoerd door middel van een enquête, interactieve debatten, een jongerendebat, een burgertop of een reporter die inwoners op straat aanspreekt. Dit extra aspect zou 30.000 euro moeten kosten, een bedrag waarmee de raadsleden niet meteen akkoord wilden gaan. Het college werd daarom verzocht hier een apart voorstel voor in te dienen.

De raadsleden benadrukten dat ze deze keer echt een goed onderbouwd onderzoek wilden hebben. Zo sprak Kleurrijk Langedijk-raadslid Leon Schuijt de zorg uit “als ik dit lees ben ik bang dat we een derde rapport krijgen dat weer volstaat met meningen en onduidelijkheden en wat wetenschappelijk niet zo goed is onderbouwd, en dat we hetzelfde onderbuikgevoel overhouden aan dit onderzoek als wat we bij de twee andere rapporten hebben gehad.” Van Veller verzekerde de raad echter dat “het bedrijfseconomisch financiële deel een zeer groot deel gaat uitmaken van het onderzoek” en dat het rapport “veel cijfermatiger dan de eerste rapporten” zal worden.”

Het onderzoek van Berenschot wordt het derde onderzoek door een organisatie-adviesbureau:SeinstravandeLaar en Livingstone-advies gingen hen voor.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl