Langedijk Centraal

Dinsdag vergaderden de sociale raadscommissies van Heerhugowaard en Langedijk over de kadernota minimabeleid 2016. Dit schrijft het NHD. De twee gemeenten werken samen aan een deze kadernota. De reden dat er een nieuwe kadernota moest komen is omdat het armoedebeleid door veranderingen in wetgeving en maatschappij aan een update toe was.

De leden waren het unaniem over eens dat de minima actief benaderd dienen te worden, ook al was die optie waarschijnlijk duurder dan passief of semi-actief benaderen, meldt de krant. In het minimabeleid zijn drie pijlers belangrijk, namelijk meedoen, gezondheid en vangnet.

De kadernota wordt nu verder uitgewerkt door ambtenaren. Daarna wordt hij bekeken door wethouder Bert Fintelman van Langedijk en Gido Oude Kotte van Heerhugowaard en doorgestuurd aan de colleges van beide gemeenten. Als laatste moeten beide gemeenteraden de nota vaststellen. (foto: Bing Maps)

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl