Langedijk Centraal

Gemeente Langedijk sloot het jaar 2015 af met een positief resultaat van ruim €4,4 miljoen. Het vermogen stijgt met €6,3 miljoen tot €25,4 miljoen, terwijl vooraf een daling van €2,1 miljoen was geraamd. In 2010 was het vermogen nog €52 miljoen. Na jaren is er voor het eerst weer een stijging.

Het positieve resultaat van €4,4 miljoen komt deels door een wijziging van de verslaggevingsregels. Het operationeel resultaat - het resultaat exclusief veranderingen in de regelgeving en grondopbrengsten - bedraagt €800.000. Bezuinigingen, strak budgetbeheer, herstel van de economie en de woningmarkt droegen hieraan bij.

De verbetering van de financiën is nu vooral incidenteel. Structurele verbetering wordt duidelijker als de economie verder aantrekt. Wethouder Financiën Jasper Nieuwenhuizen is tevreden, maar waarschuwt voor teveel optimisme. Het grotere vermogen betekent niet dat de gemeente structureel meer heeft te besteden.

De jaarrekening bevat nog niet de resultaten van de decentralisaties onder de Wmo 2015. De uitkomsten zijn grotendeels bekend, maar pas zeer recent door externe partijen geleverd, zoals bij de meeste gemeenten. Het beeld is dat de kosten van de decentralisaties binnen de budgetten blijven en wellicht sprake is van een positief resultaat, dat dan opgespaard zal worden.

De jaarrekening en de bijna volledige jaarstukken worden nu voorgelegd aan de gemeenteraad. In juli behandelt de raad de cijfers van de decentralisaties.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl