Langedijk Centraal

In het nieuwe subsidiebeleid wat de gemeente Langedijk sinds dit jaar hanteert is minstens de helft van de aanvragen voor subsidie afgewezen. Dit heeft ertoe geleid dat 100.000 euro van de totaal beschikbare 200.000 euro subsidiegeld niet is uitgekeerd. Dit meldt het NHD. Er kan nog bezwaar worden ingediend tegen de niet verstrekte subsidie, en het bedrag wat uiteindelijk overblijft zal worden gebruikt voor het uitvoeren van het accommodatiebeleid.

Het subsidiebeleid is onder andere strenger geworden. Bovendien wordt er geen subsidie meer verstrekt aan verenigingen en instellingen, maar aan activiteiten, die ook nog eens aan bepaalde eisen moeten voldoen. Zo moeten ze een maatschappelijk doel dienen en geldt er per activiteit een maximum van 5.000 euro. Zo zijn veel aanvragen zijn afgewezen omdat het maatschappelijk nut onvoldoende onderbouwd was.

Het nieuwe subsidiebeleid wordt aan het einde van het jaar geëvalueerd. Tegen die tijd zal bijvoorbeeld gekeken worden of er wellicht ondersteuning moet worden gegeven bij het aanvragen, want niet elke aanvraag was op de juiste manier ingediend.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl