Langedijk Centraal

De colleges van Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk stemmen in met het voorstel van de bewindvoerders om TSN klanten en medewerkers door Buurtzorg over te laten nemen, mocht TSN failliet gaan.

Aan TSN Thuiszorg B.V. is op 30 november voorlopige uitstel van betaling verleend. Onderzocht is of de dienstverlening aan klanten, en de werkgelegenheid van het personeel, behouden kon blijven door een overname in het geval van een faillissement. De bewindvoerders van TSN hebben Buurtzorg uitgekozen als beste partij.

In het voorstel van Buurtzorg is opgenomen dan het bestaande contract met TSN ongewijzigd wordt uitgediend. Het huidige personeel dat nu de huishoudelijke hulp verleent behoudt hun baan en de klanten houden hun vaste huishoudelijke hulp.

Alkmaar stelt maximaal € 158.100 beschikbaar. Deze financiële tegemoetkoming geldt alleen voor 2016. Voor nieuwe aanbesteding in de komende jaren is een nieuw programma van eisen in voorbereiding en zal er sprake zijn van een ‘gelijk speelveld’ voor alle partijen. Bijdragen van Heerhugowaard en Langedijk zijn niet vernoemd.

Alkmaars wethouder Anjo van de Ven: "Ik ben blij dat we kunnen instemmen met dit voorstel. Voor de 843 inwoners die gebruik maken van huishoudelijke hulp in onze gemeente is dat het belangrijkste. Door in te stemmen kunnen we op korte termijn garanderen dat de zorg en de kwaliteit van de huishoudelijke hulp op het afgesproken niveau blijft. En ook voor de 220 medewerkers in Alkmaar is het goed nieuws, zij kunnen blijven werken bij hun vaste klanten."

Nationaal kunnen tussen de 4.000 en 10.000 medewerkers van TSN hun baan behouden, aldus directeur Jos de Blok van Buurtzorg Nederland.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl