Langedijk Centraal

De gemeenteraad van Langedijk heeft de begeleiding van het proces naar de bestuurlijke toekomst van Langedijk in handen gegeven van organisatie-adviesbureau Livingstone-advies. Samen met een afvaardiging van het gemeentebestuur heeft het adviesbureau een plan van aanpak opgesteld. Het doel is om draagvlak te creëren over de bestuurlijke toekomst om uiteindelijk te kunnen kiezen voor zelfstandig blijven, of voor een ambtelijke of een bestuurlijke fusie.

Het plan van aanpak gaat over het proces om tot besluitvorming te komen. Dit proces bestaat uit twee fases. In het plan van aanpak zullen de huidige en toekomstige ontwikkelingen meegewogen worden.

Het komende half jaar is fase 1. Tijdens deze fase wordt gezorgd dat alle betrokkenen dezelfde basiskennis hebben wat betreft samenwerking en samenvoeging binnen de lokale overheid. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het huidige beeld en de visie op de toekomst, sterke en zwakke punten in het besturen van de gemeente Langedijk en mogelijke scenario’s en partners. Zodra fase 1 is afgerond zal de gemeenteraad na de zomer van 2016 tot een besluit komen om één van de trajecten verder uit te werken in fase 2.

 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl