Langedijk Centraal

Dinsdagavond besprak de gemeenteraad van Langedijk hoe er invulling moet worden geven aan de reeds doorgevoerde heffing van precariobelasting. Doorgaans gaat het over heffing voor een terras of uitstalling op gemeentegrond, maar nu ging het over 576 kilometer aan leidingen, buizen en kabels in de grond. Volgende week wordt het onderwerp weer besproken, maar het ziet ernaar uit dat de meeste partijen voor zijn. Het college stelde voor 33 cent per strekkende meter te heffen, behalve voor rioleringsbuizen. Energieleverancier Liander berekent dergelijke kosten door aan de klant.

Politiek Den Haag wil af van deze omstreden precariobelasting. De Tweede Kamer heeft hiertoe inmiddels een motie aangenomen. Die belasting moet echter 2 miljoen euro opleveren en is dus erg belangrijk voor gemeente Langedijk, dat net pas onder financieel toezicht van hogerhand vandaan is gekomen. Wat betreft het bestuur mag Den Haag dus rustig aan doen.

Tijdens de forumvergadering was er wat verwarring over of er nu wel of niet precario op water geheven gaat worden. Aanwezige vertegenwoordigers van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en waterleidingbedrijf PWN drongen er in elk geval op aan om hiervan af te zien. Hoogheemraadschap-directeur Ton Hugens meldde dat men 'die kosten anders moet neerleggen bij alle Noord-Hollanders'. Ook was het even onduidelijk of er in de begroting rekening was gehouden met precario op water. Wethouder Bert Fintelman liet weten dat dat niet het geval was. Wat betreft het heffen van precario op water: daarvan is het de bedoeling te onderzoeken of dat juridisch houdbaar is.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl