Langedijk Centraal

Dinsdagavond dienden de acht partijen in de gemeenteraad van Langedijk tijdens de extra ingelaste raadsvergadering een gezamenlijke motie in over de opvang van asielzoekers. Zij verzochten unaniem aan het college om samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers te bekijken waar en hoe asielzoekers in de gemeente Langedijk opgevangen kunnen worden.

Hierbij zou moeten worden gekeken naar geschikte locaties, of locaties die wellicht geschikt te maken zijn. Burgemeester Cornelisse kon daarop antwoorden dat het college al een eerste gesprek met het COA heeft gehad en er dezelfde week nog een tweede gesprek komt. Hij verzekerde de gemeenteraad dat het college de kwestie voortvarend zal aanpakken.

De fracties van de ChristenUnie en de PvdA meldden bovendien dat zij van plan zijn om bij de vergadering op 6 oktober een motie in te dienen tegen de bezuiniging op Vluchtelingenwerk in Langedijk. Deze bezuiniging was gedaan omdat de gemeente  van de Provincie voor 1 september zeven ton moest bezuinigen.

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl