Langedijk Centraal

De gemeenteraad van Langedijk heeft voor dinsdag 22 september 2015 om een extra raadsvergadering gevraagd om over het vluchtelingenprobleem te spreken. Op de agenda staat de motie 'Tijdelijke opvang asielzoekers in de gemeente Langedijk’. De vergadering begint om 21.15 uur en wordt gehouden in de raadszaal op het gemeentehuis in Zuid-Scharwoude.

Op 14 september 2015 hebben de fractievoorzitters van Langedijk met elkaar gesproken over de toenemende stroom vluchtelingen uit verschillende conflictgebieden, voornamelijk Syrië, die op dit moment vooral richting West-Europa trekken.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geeft aan dat de druk op de bestaande opvanglocaties groot is. Daarom heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie gemeenten opgeroepen opvanglocaties ter beschikking te stellen.

De raad van Langedijk wil tijdens de vergadering bekijken in hoeverre de gemeente Langedijk een rol kan vervullen in het aanpakken van het opvangprobleem. Aangezien de problemen dringend zijn willen de fracties van Dorpsbelang Langedijk, VVD, Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66, CDA, GroenLinks, PvdA en ChristenUnie niet wachten tot 6 oktober 2015, de eerstvolgende reguliere vergadering van de raad. 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl