Langedijk Centraal

Woensdag praten burgemeester van Alkmaar Piet Bruinooge en burgemeester van Schagen Marjan van Kampen over de voorgenomen ontmanteling van de rechtbank in Alkmaar. Zij zullen spreken met vertegenwoordigers van de Raad voor de Rechtspraak. Ingrid Corbeij vertegenwoordigt het Alkmaarse gerechtsbestuur; zij vervangt Evert vander Molen, die uit protest tegen het voorgenomen besluit zijn functie als rechtbankpresident heeft neergelegd. Ook zal oud-Deken van de Orde van Advocaten Arthur Sweens aanwezig zijn.

Het plan om de Alkmaarse rechtbank te ontmantelen en gedeeltelijk te verplaatsen naar Haarlem stuitte op veel verzet bij rechters en rechtbankmedewerkers. Vrijdag 4 september liepen zij dan ook een protestmars naar het stadhuis.

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak zei daarvoor dat er voor de burger weinig zou veranderen en dat 80 procent van de rechtszaken in Alkmaar blijft. Dit klopt volgens de rechters en medewerkers niet. Bovendien is in 2013, toen de rechtbanken in Hoorn en Den Helder werden gesloten, uitdrukkelijk is beloofd dat Alkmaar een volwaardige rechtbank zou houden. Met het plan om de Alkmaarse rechtbank te ontmantelen wordt die belofte gebroken. 

SFbBox by smart happy birthday wishes

Meer weten over adverteren op Langedijk Centraal? Bel 072 844 98 48 of mail ons: info@langedijkcentraal.nl